Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tìm hiểu về công tác kiểm định thiết bị chịu áp lực

Tìm hiểu về công tác kiểm định thiết bị chịu áp lực

Thiết bị chịu áp lực là các thiết bị, máy móc khi vận hành luôn ở tình trạng cao áp suất hơn áp suất khí quyển. Những máy móc, thiết bị có tình trạng hoạt động với áp suất trên 0,7kg/cm2 thì được xét vào danh mục thiết bị chịu áp lực và theo các quy định về an toàn thì các đơn vị sử dụng phải tiến hành công tác kiểm định thiết bị chịu lực theo định kỳ.

Hướng dẫn quy trình kiểm định thiết bị chịu lực

Ngành công nghiệp có phân ra hai loại thiết bị, máy móc chịu áp lực. Loại thiết bị không bị đốt nóng, thiết bị thường có hình dạng bình như xitec, thùng chứa, bình đựng không khí nén và dạng bể chứa hay dạng chai chứa OXY, CO2, axetylen…. Và các dạng chai dựng khí hóa lỏng gas NH3, chai gas Freon và chai LPG đựng gas; và các dạng ống chứa dung môi có áp suất. Loại thứ hai là loại thiết bị bị đốt nóng như các dạng nồi hơi và các thành phần nồi hơi, nồi sấy, hấp và baloong hơi. Phương cách để làm nóng thiết bị này là dùng lửa trực tiếp hoặc sử dụng dạng khói có nhiệt cao giống trong thiết bị nồi hơi, có thể do bản chất môi chất như trong thiết bị nồi hấp, sấy, và củng có phương án sử dụng nguồn điện như loại nồi hơi nấu điện, nồi hấp các dụng cụ y tế. Thiết bị nồi hơi là thiết bị chịu tác động áp lực theo tiêu chuẩn riêng, tiêu chuẩn của nồi hơi, các thiết bị chịu áp lực dạng còn lại được lọc vào danh mục bình chịu áp lực và có tiêu chuẩn riêng. Vì thế công tác kiểm định thiết bị chịu áp lực phải được phân tích và chọn rõ đối tượng kiểm định. Trong các trường hợp kiểm định các thiết bị như máy nén khí, bình chứa khí nén, bồn chứa như bồn Nito, Argon, Gas.. và các loại thiết bị nồi hơi nấu điện, nồi nấu nước nóng, các dạng nồi khác và thuộc danh sách thiết bị chịu áp lực sẽ có chi phí kiểm định dựa vào dung tích chứa của thiết bị.

kiểm định thiết bị áp lực

Tiến trình kiểm định thiết bị chịu áp lực.

Việc kiểm định được tiến hành theo từng giai đoạn, thời kỳ. Đầu tiên sau khi hoàn tất thi công, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Và khi đang trong giai đoạn vận hành có những cải tạo, biến đổi thiết kế, lắp đặt ảnh hưởng lớn. Trường hợp kiểm định bất thường hay gọi là công tác kiểm định sau khi có xuất hiện các rủi ro và sự cố và đã được giải quyết, xử lý xong. Công tác kiểm định khi đã đến hạn kiểm định của thiết bị, điều này có sự yêu cầu của đơn vị sử dụng hoặc cơ quan chức năng và tiến hành kiểm định theo quy định kiểm tra, thẩm định của cơ quan nhà nước. Kiểm định thiết bị chịu áp lực có biên độ định kỳ không dưới 36 tháng một lần.