Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chăm sóc da
  • Bố trí phi công học dốt vào vị trí lái phụ

Bố trí phi công học dốt vào vị trí lái phụ

(Thanh tra) - Là một trong những nội dung kết luận của Bộ Giao thông Vận tải về kết quả thanh tra nội dung tố cáo đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

  • Bố trí phi công học dốt vào vị trí lái phụ
Sau khi được tuyển dụng, Thuận được điều động về đội bay B.777 và bố trí ngay vào lớp huấn luyện lái phụ B.777, trong khi còn nhiều phi công cơ bản khác chưa được bố trí. Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung tố cáo, Nguyễn Hùng Thuận học 3 khóa huấn luyện mới tốt nghiệp phi công cơ bản. Tuy nhiên, vì là con của cán bộ ở Ban Tổ chức cán bộ Tổng Công ty Hàng không, nên Nguyễn Hùng Thuận được ưu ái tham gia lớp chuyển loại lên Boeing - 777 (B.777)…

Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành xác minh. Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh của đoàn thanh tra, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký kết luận khẳng định, Nguyễn Hùng Thuận học phi công cơ bản dốt, phải qua các khóa học kéo dài mới tốt nghiệp phi công cơ bản. Đặc biệt, Nguyễn Hùng Thuận còn được ưu ái trong quá trình cử đi học và tuyển dụng.

Theo kết luận thanh tra, Nguyễn Hùng Thuận được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cử đi học phi công tại Australia từ năm 2004 - 2008. Tại khóa đào tạo này, Nguyễn Hùng Thuận không đạt yêu cầu và không được cấp chứng chỉ.

Tiếp đó, từ năm 2009 - 2011, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam một lần nữa cử Nguyễn Hùng Thuận đi đào tạo lại phi công cơ bản tại Pháp, nguồn kinh phí tự túc. Lần này, Nguyễn Hùng Thuận đã đạt yêu cầu. Sau khóa học, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tuyển dụng, huấn luyện chuyển loại và được Cục Hàng không Việt Nam cấp năng định. Phi công Nguyễn Hùng Thuận thực hiện vị trí lái phụ bay bằng B.777 từ tháng 4/2012 đến nay.

Song, điều đáng nói, sau khi được tuyển dụng, Nguyễn Hùng Thuận đang thuộc đội bay A.70, lại được điều động về đội bay B.777 và bố trí ngay vào lớp huấn luyện lái phụ B.777 trong khi còn nhiều phi công cơ bản khác chưa được bố trí.

Bên cạnh đó, Nguyễn Hùng Thuận được cử đi học và được tuyển dụng vào Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đều có sự tác động, ảnh hưởng của bố đẻ hiện đang công tác tại Ban Tổ chức cán bộ thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng tại kết luận này, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, hiện Nguyễn Hùng Thuận đã có các chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện vị trí phi công lái phụ B.777 theo quy định.

Từ những sai phạm trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác lựa chọn, đào tạo phi công cơ bản, đồng thời tiến hành điều chỉnh, sắp xếp lại nhân sự các đội bay bảo đảm phù hợp với khả năng chuyên môn, công bằng giữa các phi công. Trước mắt, thực hiện đối với phi công lái phụ đội bay B.777, trong đó có trường hợp Nguyễn Hùng Thuận.