Trang chủ » Lắp đặt các dàn tụ bù phía trung thế cho các trạm 110kV

Lắp đặt các dàn tụ bù phía trung thế cho các trạm 110kV

(Ngày đăng: 24-07-2014 11:41:23)
Để nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc đang thực hiện kế hoạch lắp đặt các dàn tụ bù phía trung thế cho các trạm 110 kV.

Trong đó,  trạm 110 kV Quỳ Hợp là  trạm đầu tiên được triển khai lắp đặt dàn tụ bù phía 35 kV có dung lượng 5 MVAr trong tổng dung lượng bù 246 MVAr/40 và dự kiến sẽ lắp đặt trong năm 2014.

Trạm biến áp 110 kV Quỳ Hợp được đưa vào vận hành năm 1990, đặt tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Hiện trạm đang vận hành MBA 25MVA – 110/38,5/11 kV cung cấp cho các phụ tải 35 kV, 10kV cho các huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Việc lắp đặt tụ bù tại trạm 110kV Quỳ Hợp nói riêng và các trạm 110kV tại các khu vực miền Bắc nói chung sẽ góp phần hỗ trợ công suất vô công, ổn định chất lượng điện áp trong giờ cao điểm, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.