Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

Việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất đối với các doanh nghiệp chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Bởi quy định mà luật pháp Việt Nam đưa ra đối với trường hợp này sẽ có một số ràng buộc mà chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý để thực hiện cho đúng.

Mọi vấn đề liên quan đến giấy tờ và thủ tục mà luật pháp ban hành đối với hoạt động thành lập hay kinh doanh của doanh nghiệp đều có thể liên hệ để nhờ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp hỗ trợ. Đây là điều mà bạn cần biết để tìm được sự hỗ trợ hiệu quả nhất.

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

Có nhiều vấn đề cần phải biết đối với việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn còn chưa để ý dẫn đến gặp không ít khó khăn đối với vấn đề cấp lại giấy.

1. Trường hợp cần xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất

Theo quy định, giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ được cấp lại khi bị tiêu hủy, bị rách nát hay bị mất với nhiều hình thức khác nhau. Khi cần cấp lại giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và thủ tục để liên hệ đến cơ quan chức năng xin cấp lại giấy phép.

2. Trình tự cấp lại giấy phép kinh doanh

Khi phát hiện giấy phép kinh doanh bị mất, rách hay tiêu hủy dưới mọi hình thức thì doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để làm lại giấy phép. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thông báo với cơ quan công an ở nơi mất giấy phép và thông báo 3 lần trên phương tiện truyền thông đại chúng theo đúng quy định được ban hành.

Trường hợp sau 30 ngày mất giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp vẫn chưa tìm lại được thì sẽ đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp lại giấy phép kinh doanh. Trong hồ sơ xin cấp lại giấy phép thì doanh nghiệp phải có được:

-  Xác nhận của cơ quan công an về việc mất giấy phép kinh doanh.

- Xác nhận của cơ quan báo đài vể việc thông báo mất giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất của doanh nghiệp sẽ cấp lại giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Lưu ý, việc cấp lại giấy phép kinh doanh này sẽ được ghi rõ là giấy phép kinh doanh được cấp lại lần 2 nhưng số giấy chứng nhân thì vẫn là số cũ đã được cấp trong giấy phép kinh doanh ban đầu.

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh không đúng theo yêu cầu thì cơ quan chức năng sẽ thông báo để doanh nghiệp kiểm tra và bổ sung hồ sơ cho chính xác.

Có thể nói, việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh bị mất không phải là quá khó khăn mà nó mất quá nhiều thời gian đối với một doanh nghiệp. Hy vọng, trong tương lai, luật pháp Việt Nam sẽ có những sửa đổi để có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi xin cấp lại giấy tờ, đặc biệt là giấy phép kinh doanh.