Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Mua sắm
  • Xăng giảm 325 đồng/lít từ 14 giờ ngày 28/7

Xăng giảm 325 đồng/lít từ 14 giờ ngày 28/7

Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa có văn bản yêu cầu DN kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán xăng dầu từ 14h chiều nay.

Trước xu hướng điều chỉnh của giá xăng dầu thế giới, Liên Bộ Tài chính Công thương đã ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phù hợp với quy định và tình hình kinh doanh nhưng chậm nhất phải điều chỉnh trước 14h chiều nay (28/7).

Xăng giảm 325 đồng/lít từ 14 giờ ngày 28/7

Theo đó, liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp vẫn được sử dụng Quỹ BOG 600 đồng/lít (giảm sử dụng Quỹ BOG 70 đồng/lít); đồng thời yêu cầu giảm giá bán xăng trong nước phù hợp với quy định.

Đối với dầu điêzen và dầu hỏa, giá bán sau khi điều chỉnh không cao giá cơ sở lần lượt là 22.334 đồng/lít và dầu hỏa: 22.464 đồng/lít. Tham chiếu theo giá hiện hành của Petrolimex, mức giảm tối thiểu đối với dầu điêzen 0,05S là 346 đồng/lít; dầu hỏa là 346 đồng/lít. Đối với dầu madút, ngừng dùng quỹ BOG (hiện đang trích 300 đồng/kg).

Đây là lần điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu thứ 12 kể từ đầu năm 2014. Phiên điều chỉnh này cách lần điều chỉnh trước đó vừa tròn 10 ngày - thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định.