Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh

Tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh

Từ khi sự phát triển của thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang được các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm. Tuy nhiên để biết doanh nghiệp hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật hay không thì chúng ta tiến hành tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở đó các cá nhân, tổ chức, các nhà đầu tư có thể giải đáp những thắc mắc liên quan đến những hoạt động thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, các mã ngành nghề hợp lệ để kinh doanh….

Tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh

Cùng với sự phát triển của thông tin đại chúng, các trang mạng, điện tử, công nghệ thông tin nên chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia ở trên cổng thông tin đó. Chúng ta sẽ không còn khó khăn khi mà muốn biết thông tin của một doanh nghiệp, công ty nào đó đã đủ điều kiện để hoạt động hay chưa.

Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện các thông tin doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Nhờ vào cổng thông tin này mà các doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian hơn để đăng ký các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp của mình.

Các doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp của mình trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cổng thông tin quốc gia là một trang thông tin giúp các doanh nghiệp đăng ký mọi thủ tục để thành lập cũng  như lưu trữ các thông tin của doanh nghiệp trên trang mạng quốc gia. Từ đó, người dùng cũng sẽ  có được các tin tức, các văn bản pháp luật sử dụng hiện hành. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm hiểu thông tin đối tác, kiểm tra tên doanh nghiệp, đăng bố cáo điện tử cũng là những nhu cầu thiết yêu liên quan đến nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, nếu bạn chưa biết cách tra cứu giấy phép đăng ký kinh doanh thì có thể tham khảo thông tin qua baì viết trên để có thể thực hiện theo đúng trình tự và tra cứu thông tin dễ dàng hơn.