Trang chủ » Tìm hiểu về việc thành lập doanh nghiệp dự án

Tìm hiểu về việc thành lập doanh nghiệp dự án

(Ngày đăng: 12-06-2017 07:37:22)
Khi một doanh nghiệp trúng thầu dự án đồng nghĩa với việc họ phải thành lập một doanh nghiệp dự án để tiếp quản và điều hành dự án. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án có khó hay không và cần những gì? Bài viết sau đây sẽ đề cập đến những vấn đề mà khi tiến hành thành lập daonh nghiệp dư án, các doanh nghiệp đều rất quan tâm.

Trong thời đại ngày nay, thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập doanh nghiệp dự án nói riêng gặp không ít những cản trở của các chế tài pháp luật khắt khe và chồng chéo. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể có được sự hỗ trợ tốt nhất và yên tâm nhất.

Thành lập doanh nghiệp dự án

1.Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Cơ quan nào sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp dự án còn phụ thuộc vào việc dự án có tầm quan trọng như thế nào .
Nếu dự án mang tầm quốc gia, các dự án của bộ ngành, các dự án được tiến hành trên phạm vi nhiều tỉnh thành hoặc các thành phố trực thuộc trung ương thì Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan cấp phép.
Còn các dự án khác sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

2. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì ?
Hồ sơ để có thể thành lập doanh nghiệp dự án được quy định tại khỏan 1 điều 24 nghị định số 108/2009/NĐ-CP bao gồm:
-Văn bản đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
-Hợp đồng đã được kí tắt của dự án hoặc các hợp đồng liên quan mật thiết đến dự án nếu có.
-Báo cáo nghiên cứu tính khả thi.
-Hợp đồng về việc liên doanh cũng như Điều lệ thành lập dự án nếu doanh nghiệp có.
Trong vòng 5 ngày làm việc, hồ sơ sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và sẽ có yêu cầu bổ sung nếu có vấn đề.
Sau 45 ngày doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Thành lập và tổ chức hoạt động cho một doanh nghiệp dự án.
-Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấychứng nhận dự án cũng là lúc doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp dự án hoặc bổ sung thêm các ngành nghề với các doanh nghiệp  đấu thầu đã có tổ chức kinh tế.
-Căn cứ vào bộ luật hiện hành để các doanh nghiệp thực hiện hồ sơ trình tự thành lập doanh nghiệp dự án cũng như bổ sung thêm các ngành nghề cần thiết.
-Trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư không còn có giá trị tương đương như Giấy phép kinh doanh nên phải tiến hành đăng kí kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
-Doanh nghiệp dự án nếu có nhiều cổ đông, thành viên thì những người này đều phải ký kết hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền.
-Doanh nghiệp dự án phảo đảm abro việc tổ chức và hoạt động đúng với Hợp đồng dự án, Luật doanh nghiệp cũng như Luật đầu tư hiện hành.