Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện huấn luyện an toàn lao động

Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện huấn luyện an toàn lao động

Người giảng viên huấn luyện an toàn lao động cần có những yêu cầu để có thể thực hiện việc giảng dạy của mình. Hãy xem những yêu cầu đó là gì nhé.

Đầu tiên là phải có trình độ đại học trở lên và phải có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn được cấp bởi các tổ chức hoạt động huấn luyện được các cơ quan chức năng phê duyệt. Do yêu cầu sự chính xác và đòi hỏi cao trong đào tạo. Các giảng viên phải được đào tạo kỹ càng và có tố chất tốt mới có thể tham gia giảng dạy một cách hiệu quả được.

Về huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, giảng viên huấn luyện cần một số yêu cầu. Đầu tiên là phải có ít nhất năm đến bảy năm kinh nghiệm làm việc về vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan nhà nước hay quản lý các tổ chức về an toàn lao động. Các kiến thức chung này hầu hết các giảng viên đều phải học qua dù là giảng viên thực hành nên việc luân chuyển các giảng viên từ các lĩnh vực khác là có thể thực hiện, chỉ cần đào tạo thêm để được xác nhận đủ trình độ làm giảng viên huấn luyện chung là được.

Về huấn luyện chuyên ngành thì phân ra hai loại đó là giảng viên huấn luyện lý thuyết và giảng viên huấn luyện thực hành. Giảng viên huấn luyện lý thuyết cũng phải có trình độ đại học trở lên và có các yêu cầu có ít nhất năm năm làm việc các công việc liên quan tới an toàn lao động tại các cơ quan nhà nước. Phải có giấy chứng nhận là giảng viên huấn luyện lý thuyết và phải được đào tạo bài bản bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Còn giảng viên huấn luyện thực hành được chia làm nhiều nhóm khác nhau nhưng thấp nhất cũng phải có trình độ trung cấp trở lên và phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm và phải được cấp giấy chứng nhận được phép huấn luyện của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Yêu cầu của giảng viên thực hành không quá cao nhưng cũng phải đáp ứng được mức độ hiểu biết cũng như truyền đạt trong giảng dạy.