Hướng dẫn làm đẹp
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh sau khi thành lạp doanh nghiệp

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh sau khi thành lạp doanh nghiệp

Việc thu hồi giấy phép kinh doanh sau khi thành lập doanh nghiệp có thủ tục và trình tự rõ ràng. Công việc cụ thể của quá trình thu hồi này chúng tôi sẽ cung cấp thông qua bài viết dưới đây:

Tuy nhiên tùy vào từng loại hình đăng kí thành lập doanh nghiệp mà quá trình thu hồi sẽ khác nhau, giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hay doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn việc thu hồi sẽ hoàn toàn khác nhau.

Đối với doanh nghiệp là tư nhân do cá nhân làm chủ sở hữu thì phòng đăng kí kinh doanh sẽ trực tiếp ra thông báo về hành vi vi phạm và tiến hành thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn do tổ chức làm chủ sở hữu, công ty cổ phần, công ty hợp doanh thì phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã làm hồ sơ đăng kí kinh doanh sẽ ra yêu cầu cho doanh nghiệp phải thay đổi thành viên hoặc cổ đông không được quyền thành lập, đăng kí kinh doanh. Việc này sẽ tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phòng đăng kí kinh doanh ra thông báo.

Nếu sau 30 ngày mà doanh nghiệp chưa giải quyết được thì phòng đăng kí kinh doanh sẽ tiến hành thu hồi giấy phép đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có những yêu cầu về việc gửi báo cáo hay hồ sơ doanh nghiệp, kê khai kiểm toán theo định kì và cả trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định của luật thì việc thu hồi giấy phép đăng kí là điều khó tránh khỏi.

Cũng chính vì thế, khi thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các quá trình và hoạt động sản xuất kinh doanh của mình không vi phạm những quy định của pháp luật và đáp ứng đúng, đủ những gì ghi trên giấy phép đăng kí kinh doanh.