Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thay đổi thông tin sau thành lập doanh nghiệp

Thay đổi thông tin sau thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động một thời gian chăc hẳn doanh nghiệp sẽ có những nhu cầu cần thay đổi trong giấy phép kinh doanh. Đó có thể là thay đổi trụ sở, thay đổi ngành nghề… mỗi lần muốn thay đổi chủ doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục thay đổi các thông tin trên giấy phép đơn giản và dễ thực hiện hơn so với những thủ tục thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Tuy đơn giản nhưng chúng ta cũng không được sơ sài mà phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để tránh những sai sót khiến bị xử phạt.

Nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh theo quy định mới chỉ còn 4 nội dung chính là: tên doanh nghiệp, địa chỉ, vốn điều lệ và đại diện pháp luật. Do đó, khi muốn thay đổi nội dung giấy phép chúng ta sẽ dựa trên 4 nội dung trên.

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Việc thay đổi tên doanh nghiệp không chỉ thực hiện thủ tục đổi giấy phép mà còn phải đổi cả con dấu, in ấn hóa đơn mới. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp thông báo cho các cơ quan chức năng biết về việc thay đổi này.

2. Thay đổi trụ sở

Một thay đổi nữa cũng cần thực hiện thủ tục với cơ quan chức năng là thay đổi trụ sở doanh nghiệp. Khi thành lập doanh nghiệp ở quận hoặc tỉnh thành này mà sau đó đơn vị muốn chuyển sang địa bàn khác thì cần đảm bảo xác nhận nghĩa vụ thuế tại địa chỉ cũ. Chúng ta cũng cần thay đổi con dấu, hóa đơn cho phù hợp địa chỉ mới.

3. Thay đổi vốn điều lệ

Theo quy định mới tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có thể tăng/giảm vốn điều lệ dựa trên báo cáo tài chính tại thời điểm đó. Đây là một điểm mới cởi mở hơn cho việc thành lập doanh nghiệp giúp ích nhiều trong việc kinh doanh. Lưu ý nếu sau khi tăng vốn điều lệ mà ảnh hưởng đến bậc môn bài thì doanh nghiệp cần nộp thuế theo đúng quy định.

4. Thay đổi đại diện pháp luật

Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi về đại diện pháp luật cần lưu ý đại diện mới phải thực hiện xong những nghĩa vụ với cơ quan thuế, trường hợp còn nợ thuế sẽ không được làm đại diện pháp luật.