Trang chủ » Sự đa dạng về các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn

Sự đa dạng về các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn

(Ngày đăng: 13-02-2017 14:11:55)
Hiện nay các khóa huấn luyện an toàn đã không đơn giản là nhu cầu của một số người có ý thức về an toàn lao động mà chúng đã nằm trong sự bắt buộc của pháp luật đối với một số đối tượng.

Huấn luyện an toàn được một số nơi có uy tín, có đủ thực lực cũng như đội ngũ giảng viên chất lượng và sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội thì mới được tiến hành.

Các khoa huấn luyện an toàn thường được chia ra cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Vì thực chất hiện nay, không chỉ có người lao động mới cần có các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động mà cả những người liên quan đến các hoạt động này cũng cần có các kiến thức về nó. Và đương nhiên họ không học các điều giống nhau vì trên cơ bản nhiệm vụ của những người này là hoàn toàn khác.

Các nhóm đối tượng tham gia huấn luyện an toàn sẽ được phân chia rõ ràng theo thứ tự nhằm có thể phân loại từng loại đối tượng với từng loại kiến thức mà họ sẽ học.

Đầu tiên là nhóm dành cho những người làm công tác quản lí. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước,…

Thứ hai là dành cho các cán bộ chuyên trách, quản lí về các vấn đề an toàn và vệ sinh lao động của các cơ sở.

Thứ ba là những người lao động hoạt động trong các môi trường có các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thứ tư chính là người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).