Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Sát nhập doanh nghiệp là gì ?

Sát nhập doanh nghiệp là gì ?

Sát nhập doanh nghiệp là gì ? Dựa vào đâu mà doanh nghiệp có thể tiến hành sát nhập doanh nghiệp ? Sát nhập doanh nghiệp có lợi gì đối với bản thân doanh nghiệp cũng như nền kinh tế của đất nước ?

Sát nhập doanh nghiệp là công việc quan trọng và cần rất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục pháp lý. Thế nhưng, khi doanh nghiệp lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ thì mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều.

Sát nhập doanh nghiệp là gì

Trong luật canh tranh được ban hành vào ngày 03/12/2004 Quốc hội Việt Nam cũng đã thừa nhận sát nhập doanh nghiệp cũng là một hìng thức của tập trung kinh tế. Điều 17 của luật này cũng đã làm rõ sát nhập doanh nghiệp là gì ? Sát nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp tiến hành chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích hợp pháp của mình sang cho doanh nghiệp khác. Như vậy họ đã chủ động chấp nhận xóa sổ sự tồn tại của daonh nghiệp mình trên thương trường. Có thể nói sát nhập doanh nghiệp chính là một doanh nghiệp nhập vào một doanh nghiệp khác và chấm dứt hoạt động của mình.

Mở rộng ra ta có thể thây hợp nhất doanh nghiệp cũng nằm trong sát nhập doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp A và B thỏa thuận sẽ hợp nhất để tạo thành daonh nghiệp C. Như vậy có nghĩa là doanh nghiệp A và B đã không còn.

Phân biệt giữa sát nhập doanh nghiệp và mua bán doanh nghiệp. Mặc dù 2 thuật ngữ này thường đi chung với nhau nhưng nó có sự khác biệt về bản chất. Sau khi đã hiểu sát nhập doanh nghiệp là gì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt 2 loại này.


+ Mua bán doanh nghiệp tức là có sự chuyển giao quyền sở hữu tài sản, cổ phiếu của bên bán cho bên mua. Mua bán doanh nghiệp tồn tại dưới hình thức mua bán tài sản và cổ phiếu/ Giao dịch này thường xảy ra trong các hoạt động đấu thầu để tiến hành mua trực tiếp từ bên bán.
+ Sát nhập doanh nghiệp lại có ý nghĩa hạn hẹp hơn, nó chỉ là một quá trình pháp lí đặc biệt có thể không diễn ra thông qua mua bán doanh nghiệp. Ví dụ: bên A và bên B muốn sát nhập thì việc sát nhập chỉ bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận của cả 2 bên.

Thông thường các hoạt động mua bán doanh nghiệp không dẫn đến sát nhập doanh nghiệp. Ví dụ: nếu như doanh nghiệp A mua số lượng lớn cổ phiếu của doanh nhiệp B, số lượng này đủ để sát nhập doanh nghiệp A sát nhập doanh nghiệp B vào công ty của mình nhưng doanh nghiệp A không làm vậy. Họ vẫn để doanh nghiệp B tồn tại với tư cách là doanh nghiệp con  như vậy thì không diễn ra hoạt động sát nhập.

Chúng ta vừa tìm hiểu về việc sát nhập doanh nghiệp là gì cũng như phân biệt giữa mua bán và sát nhập doanh nghiệp.