Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những vấn đề ảnh hưởng tới kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Những vấn đề ảnh hưởng tới kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Hiện nay với sự phát triển của đất nước thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp, trong đó có ảnh hưởng tích cực lẫn ảnh hưởng tiêu cực, cả tạo nên một môi trường đặc biệt để ngành dịch vụ này có được sự phát triển như hiện nay ở đất nước ta.

Ảnh hưởng tích cực tới kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Đất nước ta đang có những thành tựu ban đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ sở vật chất, khoa học kĩ thuật tiến bộ đáp ứng cho sự phát triển của nhiều ngành dịch vụ. Đất nước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên giúp đỡ cho những ngành dịch vụ nói chung và dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp nói riêng, đảo bảo cơ sở pháp lý vững vàng, là điều kiện thuận lợi, là bệ đỡ an toàn cho khối ngành dịch vụ.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Đất nước ta có nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm, sức khỏe tốt, cần cù chịu thương chịu khó, mỗi năm bổ sung vào một triệu người lao động cho cả nước.

Đất nước mở cửa làm cơ hội phát triển của khối ngành dịch vụ tăng lên. Nhiều công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, đem theo công nghệ,khoa học kĩ thuật tiên tiến; cùng với đó cũng có thể học hỏi được chuyên môn, tác phong làm việc của các nước phát triển. Trên thực tế nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta cũng được sự quan tâm lớn của rất nhiều quốc gia đi đầu về kinh tế như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc,… Đó là điều kiện cực kì thuận lợi, nếu biết tranh thủ thì sẽ đem lại hiệu quả rất lớn.

Ảnh hưởng tiêu cực tới kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Ngoài những ảnh hưởng tích cực thì đặc điểm đất nước ta hiện nay cũng đem lại những ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới sự phát triển của việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Đất nước ta mới bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa một thời gian khônglâu, nên cơ sở vật chất mặc dù có nhưng là chưa đủ để đáp ứng triệt để cho yêu cầu của xã hội. Đất nước thuần nông bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa xây dựng thẳng xã hội chủ nghĩa, khung pháp lý chưa hoàn toàn chắc chắn, bảo đảm quyền và lợi ích cho tất cả doanh nghiệp.

Sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là đúng đắn tuy nhiên các cấp chính quyền ở cơ sở thì còn hiện tượng lộng quyền, cậy quyền gây khó dễ cho những cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Nguồn lao động tuy dồi dào và có nhiều đức tính tốt nhưng vẫn còn tàn dư của nền kinh tế thuần nông, kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, khiến cho một bộ phận không nhỏ người lao động có hiện tượng chây lì, lười biếng, ỷ lại, thiếu tác phongcông nghiệp. Đây là một vấn đề rất lớn, cần phải có những biện pháp khắc phục nhanh chóng để dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.