Trang chủ » Loại 271 triệu đồng ra khỏi giá trị quyết toán công trình

Loại 271 triệu đồng ra khỏi giá trị quyết toán công trình

(Ngày đăng: 23-08-2014 18:21:46)
(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận thanh tra việc thu, chi ngân sách, quản lý tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND huyện Mỹ Hào.

Theo kết luận, UBND huyện để xảy ra nhiều vi phạm khi chi đầu tư phát triển. Năm 2013, UBND huyện đã sử dụng 18,6 tỷ đồng ngân sách huyện và tiếp nhận 25,6 tỷ ngân sách tỉnh, xã cho đầu tư xây dựng cơ bản. Toàn bộ số tiền được UBND huyện giải ngân hết trong năm. Thanh tra tỉnh đã tiến hành xem xét 17 công trình sử dụng kinh phí thuộc nguồn vốn này.

Qua thanh tra cho thấy, một số công trình không tiến hành thẩm định mà chỉ thẩm tra trước khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật là không đúng theo quy định. Cụ thể: Công trình nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn xã Cẩm Xá có đoạn gói thầu xây lắp bị chia làm 2 trong khi chi phí và khối lượng công việc được xây dựng cùng trên bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công là chưa đảm bảo tính đồng bộ của công trình.

Quá trình thi công, các đơn vị tham gia thực hiện thống nhất điều chỉnh, bổ sung thiết kế nhưng chưa lập hồ sơ, phê duyệt bổ sung kịp thời ảnh hưởng tới công tác kiểm tra, quản lý. Đối với các công trình đang thi công dở dang, hồ sơ quản lý chất lượng công trình cũng chưa cập nhật đầy đủ.

Việc khảo sát chưa chính xác và đầy đủ dẫn đến trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Việc sử dụng biện pháp thi công thủ công tại một số số công trình và chưa tận dụng tốt vật tư hay điều kiện sẵn có của công trình dẫn đến không tiết kiệm được chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng công trình tại một số đoạn đường chưa tốt dẫn đến chậm tiến độ thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Một số hạng mục công trình dự toán lập và khối lượng duyệt thầu còn thừa so với thiết kế hoặc áp định mức còn chưa đúng. Qua thanh tra, 271 triệu đồng vi phạm tại các công trình được phát hiện.

Ngoài ra, tại công tác thu chi tài chính thường xuyên cũng có nhiều vi phạm. Huyện thực hiện thanh toán tiền mua hàng hóa có giá trị trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt, trong khi đơn vị bán hàng có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi làm thêm giờ nhưng không có giấy báo làm thêm giờ của từng cá nhân, nội dung không rõ ràng.

UBND huyện chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho khối mầm non và nguồn kinh phí hỗ trợ theo đề án phát triển chưa đảm bảo theo quy định của tỉnh và hướng dẫn liên ngành. Một số hóa đơn của Văn phòng HĐND và UBND không ghi chi tiết số lượng, đơn giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ, hạch toán sai mục lục ngân sách, sửa chữa tài sản chưa có giấy báo hỏng…

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Mỹ Hào cần có biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng kinh phí chi cho đầu tư phát triển, bố trí vốn các công trình còn nợ đọng và theo tiến độ thực hiện dự án, hợp đồng xây dựng; khắc phục, sửa chữa các tồn tại, thiếu sót, đẩy nhanh tiến độ đối với công trình đang thi công. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án để xảy ra các tồn tại. Các đơn vị dự toán rút kinh nghiệm đối với các mặt còn tồn tại phát hiện qua thanh tra và thực hiện nghiêm túc việc chi tiêu theo đúng chế độ định mức, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Mỹ Hào loại 271 triệu đồng ra khỏi giá trị quyết toán công trình.