Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Khó khăn của loại hình doanh nghiệp tư nhân là gì?

Khó khăn của loại hình doanh nghiệp tư nhân là gì?

Được coi là một trong những loại hình đơn giản, không có nhiều sự ràng buộc cũng như toàn quyền quyết định các hoạt động của doanh nghiệp nên hình thức doanh nghiệp tư nhân luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Song hiện nay, loại hình này vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm đáng quan tâm hơn.

Mặc dù, với chế độ tự chịu trách nhiệm hữu hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân, để có được sự tin tưởng của đối tác cũng như khách hàng, để giúp cho doanh nghiệp ít có được sự ràng buộc chặt chẽ, có thể dễ dàng mở rộng quy mô và đầu tư hợp tác tốt hơn, chủ sở hữu của doanh nghiệp này có thể toàn quyền quyết định được bất cứ vấn đề gì liên quan đến hoạt động kinh doanh và mang lại hiệu quả linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân các cá nhân cũng nên nắm bắt được một số hạn chế để kịp thời cân nhắc, chuẩn bị tinh thần cũng như tận dụng phù hợp với điều kiện, cơ hội của mình hay không. Tất nhiên, là doanh nghiệp tư nhân nên loại hình này không có tư cách pháp nhân, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ chịu rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân là rất cao, và tất nhiên là cao hơn các loại hình doanh nghiệp khác, lại phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chính chủ sở hữu doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn người chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào.

Như vậy, với những lưu ý cũng những hạn chế này bạn có thể xem xét và cân nhắc để lựa chọn cho mình một loại hình phù hợp hơn, khi có ý định thành lập doanh nghiệp trong thời đại này, có thể vừa tận dụng cơ hội, điều kiện vừa thích nghi với những thách thức để nâng cao và mở rộng hoạt động kinh doanh cũng không hẳn là khó khăn đối với nhiều cá nhân, tổ chức. So sánh với những loại hình khác, doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản và không có nhiều sự ràng buộc, khắt khe khi đăng ký thành lập.