Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hướng dẫn thành lập công ty tư vấn tài chính

Hướng dẫn thành lập công ty tư vấn tài chính

Hiện nay thị trường tư vấn tài chính đang rất sôi động tại Việt Nam, từ các việc tư vân vay vốn ngân hàng hỗ trợ vốn. Bài viết này Kế Toán Sài Gòn xin tư hướng dẫn doanh nghiệp hồ sơ và thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính

Hoạt động tài chính là ngành nghề chịu sự quản lý rất nghiêm ngặt. Vì vậy mà thủ tục thành lập công ty tài chính cũng có rất nhiều khó khăn. Để có thể giải quyết mọi vấn để một cách nhanh chóng nhất, vừa đúng trình tự và vừa có được sự công nhận của pháp luật thì cách tốt nhất là nhờ tới sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính là gì? Ngành nghề này nghe có vẻ khá lạ nhưng lại rất phổ biến trong những năm gần đây. Có thể hiểu đơn giản thì tư vấn tài chính là tư vấn cho khách hàng về các kế hoạch tài chính của công ty khách hàng; doanh nghiệp tư vấn sẽ sử dụng những kiến thức về thuế, chiến lược đầu tư, bảo hiểm, chứng khoán và kế hoạch hưu trí….

Để thành lập công ty tư vấn tài chính thì doanh nghiệp phải đạt được đủ điều kiện của luật kế toán 2003, nghị định số 129/2004/NĐ-CP và luật doanh nghiệp 2014 có quy định về điều kiện thành lập và hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bao gồm một số điều kiện về chứng chỉ hành nghề và loại hình công ty như sau:

+ Điều kiện về chứng chỉ hành nghề của công ty tư vấn tài chính: phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó phải có ít nhất 1 người trong đội ngũ quản lý công ty.

+ Điều kiện về loại hình doanh nghiệp, thành lập công ty tư vấn tài chính được giới hạn trong 3 loại hình doanh nghiệp sau: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh.Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm các loại hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định.

+ Bản sao có công chứng của cơ quan chức năng giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu / visa còn thời hạn sử dụng. Các bản sao công chứng không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Chứng chỉ hành nghề bản sao có công chứng.

Nếu là doanh nghiệp hợp danh thì hồ sơ cần có là các giấy tờ thủ tục sau:

+ Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu tại cơ quan đăng ký kinh doanh

+ Văn bản dự thảo điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên hợp danh của công ty. Nếu là cá nhân thì là bản sao chứng minh nhân dân của các thành viên (nếu các thành viên là người Việt Nam), nếu có thành viên là người có quốc tịch nước ngoài phải có bản sao visa / hộ chiếu.

+ Nếu là người nước ngoài thì phải có bản sao giấy đăng ký đầu tư

+ Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.Trong trường hợp doanh nghiệp chọn thành lập công ty tư vấn tài chính dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp tư vấn tài chính

+ Văn bản dự thảo điều lệ công ty

+ Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác có giá trị tương đương trong trường hợp thành viên doanh nghiệp là cá nhân. Trong trường hợp thành viên là tổ chức thì phải có bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ tương đương, các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện tổ chức theo pháp luật.