Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử là như thế nào

Hóa đơn điện tử là như thế nào

Khi thông tin hóa đơn điện tử được chính thức áp dụng vào ngày 1/1/2018 thì nhiều doanh nghiệp sẽ phải lo lắng rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là thắc mắc hóa đơn điện tử là như thế nào và nó có quy định sử dụng ra sao?

Dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ đang có sự phát triển rất mạnh mẽ nhờ nhu cầu của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Dịch vụ này đã dần thể hiện được vai trò và vị trí của mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử là như thế nào

Khi thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ phải nắm rõ những quy định liên quan đến loại hình hóa đơn mới này. Từ việc hóa đơn điện tử là như thế nào cho đến quy định về việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử ra sao thì các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu thật kỹ.

Trước hết, việc sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được điều kiện về nguồn nhân lực và các thông tin liên quan đến chữ ký điện tử... Có được các điều kiện trên thì doanh nghiệp mới có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế.

Ngoài ra thì muốn sử dụng hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cũng phải lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử để sử dụng. Doanh nghiệp có  thể sử dụng phần mềm do Tổng cục thuế phát hành được cài đặt tại cơ quan thuế và sử dụng qua hệ thống internet. Hoặc không thì doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hóa đơn điện tư do các dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử phát hành. Hay doanhh nghiệp có thể sử đăng ký tự mình phát hành hóa đơn bằng cách đăng ký phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế. Sau khi nộp tờ khai lên cơ quan thuế, nếu đã có đầy đủ thông tin thì cơ quan thuế sẽ thông qua quyết định phát hành hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử là như thế nào thì doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ thông tin. Bởi thực tế hiện nay thì hóa đơn điện tử còn đang là một vấn đề khá mới và chưa có nhiều thông tin để doanh nghiệp thực hiện và áp dụng theo. Chính vì vậy nên khi bắt đầu vào việc thực hiện hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp cần phải tham khảo và tìm hiểu thật kỹ thông tin để có thể đảm bảo sử dụng cho hiệu quả nhất.

Có thể nói, việc sử dụng hóa đơn điện tử là như thế nào và làm sao để có thể đảm bảo chất lượng sử dụng cao thì doanh nghiệp cần phải lưu ý thông tin  và có sự chuẩn bị chu đáo trước khi thực hiện.