Trang chủ » Hàng hóa được phân loại thế nào khi sử dụng vận tải biển?

Hàng hóa được phân loại thế nào khi sử dụng vận tải biển?

(Ngày đăng: 21-03-2019 10:15:36)
Khi sử dụng vận tải đường biển cho việc vận chuyển hàng hóa của mình, chúng ta cần trải qua hoạt động phân loại hàng hóa. Điều này sẽ giúp cho việc chuyên chở diễn ra dễ dàng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như giá trị của hàng hóa trên một chuyến vận tải.

Chúng ta có thể phân loại hàng hóa theo phương thức đóng gói, những loại hàng được đóng gói giống nhau sẽ được chở cùng một lần trên một chuyến hàng. Tuy nhiên, thông thường người ta sẽ dùng phương pháp phân loại bằng tính chất vật lý hay hóa học để xếp hàng hóa vận tải đường biển.

vận tải đường biển

- Nhóm có tính xâm thực, hút ẩm, tỏa hơi ẩm hay tính tỏa mùi. Những loại hàng hóa nhóm này sẽ được đặt riêng biệt để tránh bị ảnh hưởng về chất lượng của nó khi vận chuyển đường biển. Và nhóm hàng hóa nguy hiểm cũng sẽ đặt cùng nhóm này.

- Nhóm dễ bị tác động bởi nhóm hàng thứ nhất, đó là các loại hàng hóa mà khi đặt gần nhóm trên sẽ bị ảnh hưởng.

- Nhóm cuối cùng là nhóm trung lập không bị ảnh hưởng  bởi các hàng hóa khác và cũng không làm ảnh hưởng đến các loại hàng hóa khác.

Việc phân loại hàng hóa chính là một nhiệm vụ của công tác logistics nhằm đảm bảo cho những loại hàng hóa trên một chuyến hàng được bảo quản cũng như sắp xếp hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của hàng hóa khiến cho người bán hay người mua bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, việc phân loại hàng hóa khi vận tải đường biển cũng giúp cho chúng ta tổ chức vận chuyển, công tác đóng thùng cũng diễn ra một cách thuận lợi hơn mà không có quá nhiều khó khăn. Khâu sắp xếp khi đưa lên tàu cũng sẽ đơn giản hơn, tránh đi trường hợp hàng hóa này có thể tác động đến hàng hóa khác hay bị ảnh hưởng bởi hàng hóa khác sẽ khiến cho chủ nhân của hàng hóa bị thiệt hại nghiêm trọng.

Hoạt động phân loại hàng hóa là khá quan trọng trong vận tải đường biển, những sai lệch hay nhầm lẫn trong phân loại dễ gây ảnh hưởng đến giá trị và chất lượng, bên cạnh đó cũng có thể dẫn đến những trường hợp nguy hiểm.