Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Giảm cân
  • Gạch terrazzo lát vĩ hè Sài Gòn như thế nào

Gạch terrazzo lát vĩ hè Sài Gòn như thế nào

Gạch terrazzo lát vĩ hè Sài Gòn như thế nào Sản phẩm gạch terrazzo trong nhiều năm qua vẫn là sản phẩm truyền thống và thế mạnh của Công ty gạch terrazzo. Đây là những sản phẩm xanh – thân thiện với môi trường và được đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật –thẩm mỹ của các công trình xây dựng hiện đại trong và ngoài nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường hiện nay đối với sản phẩm gạch terrazzo, Secoin Sài Gòn đã cải tạo và đưa vào sử dụng máy ép tự động của Italy để tăng sản lượng đáp ứng kịp tiến độ cung cấp sản phẩm cho một số dự án lớn nằm trong kế hoạch đầu năm của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường hiện nay đối với sản phẩm gạch terrazzo, Secoin Sài Gòn đã cải tạo và đưa vào sử dụng máy ép tự động của Italy để tăng sản lượng đáp ứng kịp tiến độ cung cấp sản phẩm cho một số dự án lớn nằm trong kế hoạch đầu năm của Công ty.

Ngay từ những tháng đầu năm, phân xưởng gạch terrazzo tại Secoin Sài Gòn đã liên tục sản xuất 24/24 giờ, phát huy hết công suất để phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu và đạt mức tăng 40% so với sản lượng bình quân tháng trong năm 2012.

Sản phẩm gạch terrazzo trong nhiều năm qua vẫn là sản phẩm truyền thống và thế mạnh của Công ty Secoin. Đây là những sản phẩm xanh – thân thiện với môi trường và được đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật –thẩm mỹ của các công trình xây dựng hiện đại trong và ngoài nước.