Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điểm Mới Trong Luật Bảo Hiểm Xã Hội Sửa Đổi 2016

Điểm Mới Trong Luật Bảo Hiểm Xã Hội Sửa Đổi 2016

Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2016 được xem là Luật BHXH mang nhiều điều có lợi cho người lao động. Luật BHXH năm 2016 đã làm rõ hơn những chính sách trong việc đóng BHXH và bổ sung thêm nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhiều hơn nữa.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội xin tư vấn cho các bạn những thông tin mới mất về luật bảo hiểm xã hội. Trong luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2016 mang nhiều nét mới hơn so với các năm cũ, đặc biệt là những điểm sau đây:

1. Bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH

  Ngoài các đối tượng được quy định trong luật BHXH năm 2014 thì luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2016 đã bổ sung thêm 4 đối tượng mới gồm : cán bộ xã không chuyên trách, người lao động có thời hạn ở nước ngoài , người lao động là người nước ngoài và người lao động có hợp đồng lao động từ 01đến 03 tháng.

2. Bổ sung thêm các quy định về chế độ thai sản

   Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2016 đã tăng thời gian hưởng thai sản lên 6 tháng. Đồng thời, lao động nam khi tham gia đóng BHXH được nghỉ thai sản khi vợ sinh con .Bên cạnh đó, trong luật mới này cũng giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với trường hợp phụ nữ mang thai khó cần nghỉ ngơi theo sự chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền .Ngoài ra, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2016 cũng có thêm chế độ thai sản cho cả người mang thai hộ và ngưởi mẹ nhờ mang thai hộ.

3. Mức trợ cấp ốm đau tăng lên

Trợ cấp đau ốm được thay đổi theo các mức như sau:

- Trợ cấp theo ngày sẽ lấy trợ cấp tháng chia cho 24 ngày (luật cũ là 26 ngày).

- Trợ cấp dài hạn tăng từ 45% lên 50%

- Mức phục hồi sức khỏe  một ngày bằng 30% mức lương cơ bản.

4. Thực hiện quy định BHXH 01 lần

Luật BHXH mới đã tăng mức trợ cấp lên 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mỗi năm.

5. Thay đổi một số chế độ hưu trí

Điều đáng chú ý trong luật mới chính là việc tăng tuổi nghỉ hưu với đối tượng suy giảm từ 61% trở lên về khả năng lao động; thực hiện chính sách mỗi năm tăng 1 tuổi trong điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, một điều đáng mừng đối với người lao động trong luật bảo hiểm xã  hội sửa đổi năm 2016 chính là tỉ lệ % đóng BHXH bắt buộc chưa có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên ở mức 26% ,trong đó người lao động chỉ đóng 8% còn 16% còn lại thuộc về người sử dụng lao động. Việc không tăng mức đóng BHXH bắt buộc trong luật mới  này sẽ giúp người lao động ổn định hơn về vấn đề kinh tế.