Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh

Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh

Đối với các doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề khó khăn trong việc kinh doanh chính là khó lựa chọn loại hình thành lập công ty để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Cũng chính vì thế mà khi chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh thì có rất nhiều vấn đề phát sinh liên quan cần được đáp ứng.

Lựa chọn việc tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một lựa chọn mang tính chất thực tế và rất thông minh của nhiều người hiện nay.Thay vì việc tự mình phải thực hiện các công việc khiến mất nhiều thời gian và chi phí thì đây sẽ là lựa chọn mang tính tiết kiệm hơn rất nhiều.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh

Khi các chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh thì có rất nhiều vấn đề về mặt pháp lý cần được tìm hiểu một cách rõ ràng để có thể đảm bảo là việc thành lập này được hợp pháp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập công ty tnhh không?

Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ của một doanh nghiệp tư nhân khác và cũng không được là thành viên của một công ty hợp danh. Như vậy thì không có một quy định pháp lý nào đề cập đến việc cấm chủ doanh nghiệp tư nhân không được thành lập công ty tnhh.

Chủ doanh nghiệp tư nhân dùng tư cách gì để thành lập công ty tnhh?

Vì khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của mình bằng toàn bộ tài sản mình có. Trong khi công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên sáng lập có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Như vậy, nếu khi chủ doanh nghiệp tư nhân lấy tư cách của doanh nghiệp để thành lập công ty tnhh thì khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân có sự thất bại thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động  của công ty TNHH. Vì thế, nếu muốn thành lập công ty TNHH thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải lấy tư cách các nhân đầu tư và sử dụng tài sản cá nhân của mình để thành lập công ty.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lựa chọn thành lập công ty TNHH 01 thành viên hay 02 thành viên trở lên?

Vì công ty TNHH một thành viên hay công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì các thành viên tham gia sáng lập công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. Vì thế cho nên chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh 01 thành viên hay 02 thành viên trở lên đều được.

Nói tóm laị thì khi chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty tnhh thì cần phải nắm rõ các yếu tố liên quan được nêu trên đây để đảm bảo là việc thành lập công ty sẽ được thuận lợi và hợp pháp.