Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Nhiều các nhân đã từng tham gia bảo hiểm nhưng có một số vấn đề khách quan hay chủ quan mà chuyển công ty. Tuy nhiên công ty đó không đóng bảo hiểm cho người lao động. Vậy câu hỏi mà khách hàng đặt ra đó là cá nhân mua bảo hiểm xã hội được không?

Dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn giúp các quý khách hàng giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm khi khách hàng tìm đến chúng tôi. Mà câu hỏi luôn thắc mắc ở mọi khách hàng là cá nhân mua bảo hiểm xã hội được không?

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Theo đó luật bảo hiểm xã hội đã quy định rõ những trường hợp cần tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

- Người lao động không có thời hạn hay lao động từ 03 tháng trở lên

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị xã hội.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Như vậy, nếu bạn có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì công ty bạn có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn. Trong trường hợp đó thì bắt buộc người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia  các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động như:  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp . Bên cạnh đó thì khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội thì họ phải được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp bạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì áp dụng theo bộ luật lao động đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc. Như vậy, việc công ty không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải có trách nhiệm chi trả các khoản phí tương ứng và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định và cá nhân mua bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vậy nên, nếu cá nhân nào làm việc tại công ty nhưng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo được quyền lợi của mình một cách tối ưu nhất.

Có thể thấy là việc cá nhân mua baỏ hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyện cũng cần nắm rõ các thông tin nêu trên để đảm bảo được các quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp cho người lao động có được những thông tin hữu ích nhất trong quá trình làm việc và đảm bảo được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.