Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Nhiều các nhân đã từng tham gia bảo hiểm nhưng có một số vấn đề khách quan hay chủ quan mà chuyển công ty. Tuy nhiên công ty đó không đóng bảo hiểm cho người lao động. Vậy câu hỏi mà khách hàng đặt ra đó là cá nhân mua bảo hiểm xã hội được không?

Dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn giúp các quý khách hàng giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm khi khách hàng tìm đến chúng tôi. Mà câu hỏi luôn thắc mắc ở mọi khách hàng là cá nhân mua bảo hiểm xã hội được không?

Cá nhân mua bảo hiểm xã hội

Theo đó luật bảo hiểm xã hội đã quy định rõ những trường hợp cần tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

- Người lao động không có thời hạn hay lao động từ 03 tháng trở lên

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị xã hội.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Như vậy, nếu bạn có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì công ty bạn có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn. Trong trường hợp đó thì bắt buộc người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia  các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động như:  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp . Bên cạnh đó thì khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội thì họ phải được hưởng các ch