Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bảo hiểm xã hội là gì

Bảo hiểm xã hội là gì và nó có những đặc trưng như thế nào đối với người tham gia BHXH. Đây là điều mà nhiều người rất quan tạm khi tìm hiểu về BHXH. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết sau nhé.

Ngày nay, không  riêng gì dịch vụ bảo hiểm xã hội mà các dịch vụ khác cũng đang luôn nổ lực để mang đến sự tiện lợi cho khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đây là điều mang tính cạnh tranh vì thế nên nó luôn được các dịch vụ lưu ý rất nhiều.

Bảo hiểm xã hội là gì

Với thắc mắc bảo hiểm xã hội là gì thì nó thực chất chính là sự bù đáp một phần thu nhập cho người tham gia bảo hiểm xã hội khi có sự cố làm mất đi một phần hay không còn khả năng lao động. Phần bù đáp này được tính trên cơ sở đóng quỹ bảo hiểm xã hội. Theo quy định thì hàng tháng, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động phải đóng là 10,5%, trong đó 8% là tiền đóng bảo hiểm xã hội, 1,5% là tiền đóng bảo hiểm y tế, 1% đóng bảo hiểm thất nghiệp. Phần còn lại sẽ do người sử  dụng lao động đóng nộp.

Bên cạnh việc thắc mắc xem bảo hiểm xã hội là gì thì việc tìm hiểu đặc trưng của bảo hiểm xã hội cũng được rất nhiều người quan tâm.

Đặc trưng của bảo hiểm xã hội

-Bảo hiểm xã hội chính là sự bảo hiểm dành cho người lao động trong và sau thời gian lao động. Với đặc trưng này thì người lao động sẽ được hỗ trợ đối với các tai nạn hay sự cố xảy ra trong quá trình làm việc cũng như sau thời gian làm việc.

- Các chế độ ưu đãi, bồi thường, hỗ trợ còn tùy thuộc vào việc mức đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia. Căn cứ theo tỉ lệ này thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có mức tính toán hợp lý để đảm bảo công bằng giữa người tham gia bảo hiểm xã hội với nhau.

- Khi người lao động và người sử dụng tham gia đầy đủ các điều kiện và nghĩa vụ đối với bảo hiểm xã hội thì theo đó người lao động sẽ được hưởng các quyền về trợ cấp bảo hiểm xã hội mà họ được hưởng.

- Qũy bảo hiểm xã hội được xây dựng trên mối quan hệ giữa các bên liên quan như: người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội.Đối với mối quan hệ này sẽ có tính ràng buộc lẫn nhau.

- Đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội chính là quyền, trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ cần phải thực hiện của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

Với bài viết trên thì chúng tôi hy vọng là mọi người đã biết được bảo hiểm xã hội là gì cũng như những đặc trưng cơ bản của nó để có thể thực hiện cho đúng quy định.